Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego w Bolesławcu
Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego w Bolesławcu
27.11.2018 więcej
Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. - sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Bydgoszczy
Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. - sprzedaż prawa
wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Bydgoszczy
26.11.2018 więcej
[Unieważnienie] Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 53
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego
użytkowania nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul.
Nakielskiej 53
20.11.2018 więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż hamulców hydraulicznych wodnych
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż hamulców
hydraulicznych wodnych
08.11.2018 więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń
H.CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna ul. 28 Czerwca 1956 r. nr
223/229 , 61-485 Poznań ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż maszyn i urządzeń
06.11.2018 więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego
H.CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna ul. 28 Czerwca 1956r. nr
223/229 , 61-485 Poznań ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż samochodu osobowego.
05.10.2018 więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń
H.CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń.
01.10.2018 więcej
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Łodzi
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana fabryczna,
położona w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a.
21.09.2018 więcej
Sprzedaż środków trwałych ZPO Opakomet sp. z o.o.
Sprzedaż środków trwałych ZPO Opakomet sp. z o.o.
05.09.2018 więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń
31.08.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się